Er zijn heel wat redenen om, als je uit elkaar gaat, te kiezen voor mediation. Mediation leidt vaak tot bestendige en realistische afspraken, waar beide partijen zich kunnen vinden. Toch is mediation niet altijd mogelijk. In dit blog volgen 7 tips voor succesvolle mediation. 

7 Tips voor succesvolle mediation

1 Maak emoties bespreekbaar

Wat het regelen van een scheiding zo moeilijk maakt zijn niet alleen de, vaak complexe, (financiële) zaken die geregeld moeten worden, maar vooral het feit dat de scheiding je emotioneel aangrijpt. Dat is natuurlijk helemaal niet gek. Het is vaak enorm helpend om met elkaar in het eerste mediationgesprek de emoties die spelen te bespreken. Vaak staan we dan ook stil bij de scheidingsmelding: hoe en wanneer is bij jullie het besluit gevallen en hoe sta je daar nu in? Dit kan helpen om gevoelens wat te neutraliseren en over en weer meer begrip te creëren. En dat komt het verloop van de mediation waarin jullie tot afspraken gaan komen ten goede.

2 Kijk vooruit

Het doel van de mediation is de scheiding op zo’n manier af te wikkelen dat jullie daarna allebei zo goed mogelijk verder kunnen. Dat jullie aan een nieuw hoofdstuk in je leven kunnen gaan beginnen in de wetenschap dat de scheiding eerlijk en correct is afgehandeld. Het helpt jullie dan niet om tijdens de mediation oud zeer naar boven te halen. Probeer ervaringen en gebeurtenissen uit het verleden achter je te laten. Door in de mediation de blik op de toekomst te richten creëer je samen de beste mogelijkheden om die toekomst goed in te kunnen en je leven weer op de rit te krijgen.

3 Jouw aandeel in een succesvolle mediation

De uitkomsten van de mediation zijn afhankelijk van de wijze waarop partijen zich opstellen. Zijn jullie bereid je in te spannen? Om andere voorstellen dan de ideeën die je zelf had serieus te overwegen? Weet je van jezelf wat je valkuilen zijn in een gesprek en ben je bereid te proberen om dat niet of minder te laten gebeuren, of je daarbij te laten helpen?

4 Transparantie

Mediation is gebaseerd op vertrouwen. Vertrouwen dat je open en eerlijk met elkaar kunt spreken over alles wat bij de scheiding relevant is. Het is dan een voorwaarde dat geen van beide partijen zaken achterhoudt of onjuist opgeeft. Ook helpt het niet als je de ander met feiten of onderwerpen overvalt en verrast. Wees eerlijk en duidelijk en geef elkaar de ruimte om issues te overdenken.

5 Communicatie

Zeer belangrijk voor mediation is de wijze waarop de communicatie verloopt. Natuurlijk helpen we jullie om constructief met elkaar in gesprek te blijven. Het is goed om je bewust te zijn van de mate waarin je de ander uit kunt laten spreken, waarin je naar de ander kunt luisteren en de mate waarin en de wijze waarop je zelf aan het woord bent.

6 Ander perspectief

In mediation bespreek je samen de verschillende mogelijkheden en kom je tot afspraken. De meeste mensen willen hebben waar ze recht op hebben. Het helpt enorm als je niet alleen vanuit je eigen perspectief naar de zaken kijkt, maar je ook vanuit een andere zijde kunt kijken. Bijvoorbeeld naar wat jullie afspraken concreet voor de kinderen zouden gaan betekenen, of wat het van de ander vraagt met jouw voorstel akkoord te gaan.

7 Geven en nemen

Aansluitend hierop geldt dat als je echt alles zou willen waar je recht op hebt, dit spanningen veroorzaakt ten opzichte van de rechten van de ander. Het in staat zijn wat met ander mee te buigen op de punten die voor die partij waardevol zijn, heeft als gevolg dat dat omgekeerd ook gebeurd. En zo ontstaan regelmatig verdelingen en oplossingen die veel mooier aansluiten bij wat voor jullie belangrijk is.

Succesvolle mediation bij Wender Mediation

Kun je je vinden in deze 7 tips voor succesvolle mediation? Gaan jullie uit elkaar en overwegen jullie mediation? Een kennismakingsgesprek bij Wender is gratis en vrijblijvend en geeft jullie goed inzicht in wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. Jullie ervaren dan hoe we mede op basis van deze 7 tips voor succesvolle mediation  jullie scheiding vlot en prettig af kunnen wikkelen. Julie zijn van harte welkom!

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?