Uit een persbericht van de Vfas blijkt dat tegenwoordig bij 6% van de echtscheidingen de rechtbank een uitspraak hoeft te doen. Voor 2011 lag dit percentage nog op 31%. In principe moet een rechter áltijd een uitspraak doen over een scheiding. Door ervoor te zorgen dat je het met elkaar eens bent over wat er naar de rechtbank verstuurd wordt, hoeft een rechter geen keuzes te maken over de inhoud. De inhoud kan wel juridisch kloppen, maar moet natuurlijk ook uitvoerbaar zijn. Anders is er alsnog na de scheiding strijd. Welke scheidingsbegeleiding is er eigenlijk?

Begeleiding scheiding

In het onderzoeksrapport staat beschreven dat tegenwoordig bij 41% van de scheidingen een mediator wordt ingeschakeld, gevolgd door zelf doen (31%), een advocaat (20%), notaris (11%), psycholoog(10%), financieel adviseur(10%), rechter (4%) en online tool (3%).  Documenten voor een scheiding moeten áltijd door een advocaat ‘ingediend’ worden bij de rechtbank. Dit wil zeggen dat via alle bovenstaande manieren uiteindelijk een advocaat deze papieren uiteindelijk naar de rechtbank moet brengen en verantwoordelijkheid draagt dat de ‘indieners’ achter de inhoud staan. In hoeverre deze advocaat actief betrokken wordt, verschilt per situatie. Voor veel mensen is het een opluchting dat een advocaat op de achtergrond aanwezig is, zodat het niet ( té) juridisch wordt.

Het is dan wel cruciaal dat mensen worden bijgestaan door een deskundig scheidingsmediator met specialistische juridische kennis en dat zij weten waar zij die kunnen vinden.

‘Wildgroei’ aan scheidingsbegeleiding

Wender Mediation vierkant achter deze uitspraak van het persbericht, ook wij zien dat er veel divers aanbod is aan ‘hulp’, ‘coaching’,  ‘begeleiding’ bij scheiding. Dat een rechter geen besluit hoeft te maken over documenten, wil niet zeggen dat de afspraken die op papier staan goed werken. Het zijn besluiten die op vele gebieden grote impact hebben. Soms worden besluiten gemaakt terwijl de andere opties niet bekend zijn, soms omdat de consequenties niet duidelijk zijn. Het maakt dat men dan ná de scheiding alsnog irritaties of conflicten kan hebben en/of kinderen in (onnodige) problemen terecht komen. Goede begeleiding zou volgens ons o.a. professioneel geschoold moeten zijn en bevoegd zijn door de Raad voor Rechtsbijstand.

Woning en kinderen

Voor mensen die uit elkaar gaan, geeft 33% aan zich zorgen te maken over de financiële situatie na een scheiding. In 35% van de scheidingen is men bezorgd over de emotionele gevolgen voor de kinderen. Dit laat sterk zien dat veel mensen zich bewust zijn van de grote veranderingen in de toekomst. Ook deze reden is voor ons een extra argument om te pleiten voor zorgvuldige begeleiding van echtscheiding door professionals, die óók kennis hebben van financiën én kinderen. Zij kunnen deze zorgen wél wegnemen. Goed nadenken over consequenties van woonoplossingen voor kinderen is heel belangrijk, voor het ene kind is een overgang makkelijker dan voor een andere. Dat maakt dat bij elke scheiding gekeken moet worden naar die specifieke situatie.

Samen vóór kwaliteit

Wender Mediation maakt zich hard om scheidingen goed af te ronden, zodat niet alleen nú maar ook in de toekomst de afspraken goed zijn. Wij hebben een team gevormd met overige lokale geregistreerde scheidingsmediators om mensen te informeren. Een scheiding laten uitvoeren door (een schakel aan) begeleiders die niet deskundig (genoeg) zijn, kan leiden tot beslissingen die op één gebied ondoordacht zijn of niet optimaal zijn.

Gescheiden mensen en hun eventuele kinderen verdienen juist rust, duidelijkheid en acceptatie.

Lees meer

Wender pensioen scheiden

Wat betekent de Wet bedrag ineens voor scheiden en pensioen?

De nieuwe "Wet bedrag ineens" maakt het mogelijk om pensioen deels af te kopen. Dat heeft bij scheiding gevolgen voor beide partners.

Co-ouderschap toeslagen

Co-ouderschap en toeslagen

Kinderopvangtoeslag en scheiden? Hoe werkt dat? Wie heeft recht op toeslagen en per wanneer?

scheiden zonder ruzie

Scheiden zonder ruzie

Scheiden zonder ruzie. Is dat mogelijk? Ja, heel vaak wel! Met behulp van mediation!