Waarom kan de nieuwe “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” consequenties hebben voor mensen die in het verleden zijn gescheiden?

Wat betekent de Wet bedrag ineens voor scheiden en pensioen?

Wet bedrag ineens

In januari 2021 is de “Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen” door de eerste kamer aangenomen. Daarin staat onder andere dat vanaf 1 januari 2023 mensen die met pensioen gaan ervoor kunnen kiezen om maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in een keer uit te laten keren.

Onderzoek toont namelijk aan dat pensioengerechtigden in de beginjaren van hun pensionering hogere uitgaven hebben dan in de jaren daarna. De nieuwe wet geeft pensioengerechtigden meer keuze en regie over hun pensioen.
Aan het ontvangen van een bedrag ineens gelden een aantal voorwaarden, zoals dat de afkoop maximaal 10% van de waarde van de aanspraken op ouderdomspensioen mag betreffen en dat de gedeeltelijke afkoop op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen plaatsvindt.
De volledige tekst en voorwaarden zijn hier na te lezen.

Wet bedrag ineens relevant bij scheidingen

Partijen die gaan scheiden hebben ieder evenveel recht op de totale ouderdomspensioenaanspraken die tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap zijn opgebouwd. Het 50/50 verdelen van de opgebouwde rechten, waarbij de uitkeringen door de pensioenfondsen na ingang van het pensioen aan de beide partijen worden uitgekeerd heet ‘pensioenverevening’.

De nieuwe wet geeft de keuze om een bedrag aan pensioen ineens uit te laten keren. Die keuze heeft gevolgen voor beide partijen, maar er is niet van beide partijen toestemming nodig: de keuze om het pensioen deels af te kopen ligt uitsluitend bij de opbouwer van de pensioenrechten.

Wender pensioen scheiden

Gevolgen Wet bedrag ineens voor scheidingen

Tijdig geregeld

Bij scheidingen komt het nog geregeld voor dat partijen niet binnen 2 jaar na de scheiding aan de pensioenfondsen hebben laten weten welke afspraken zij bij de scheiding over de opgebouwde pensioenrechten hebben gemaakt. Als de termijn van 2 jaar is verstreken regelen de pensioenfondsen de verdeling van de pensioenuitkering over beide partijen niet meer. De opbouwer van het pensioen ontvangt dan het pensioen én de eventuele afkoop en moet een deel hiervan aan de ex-partner voldoen.

Voor de ex-partner is het, als hier geen duidelijke afspraken over worden gemaakt, erg lastig om te weten dat er sprake is van afkoop en welk bedrag aan pensioen zou moeten worden ontvangen.

Fiscale gevolgen

Enerzijds kan het ontvangen van een bedrag ineens gevolgen hebben voor de inkomstenbelasting. De uitkering ineens wordt belast met inkomstenbelasting en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet. De kans bestaat dat (een deel van) de uitkering in een hoger belastingtarief komt te vallen, waardoor de ontvanger meer belasting verschuldigd is.

Er kunnen ook gevolgen zijn voor de toeslagen. Door de ontvangst van het bedrag ineens stijgt het verzamelinkomen. Een hoger verzamelinkomen verlaagt het recht op eventuele toeslagen.

Scheiden en pensioenafspraken

Het is belangrijk dat pensioenafspraken correct in het convenant worden vastgelegd. Dat verzekert beide partijen van een correcte afhandeling en voorkomt gedoe achteraf.
Hulp nodig? Neem gerust contact op!

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?