In een ouderschapsplan worden veel zaken afgesproken rondom de scheiding, ook financieel. Toeslagen kunnen aanzienlijk veranderen ná een scheiding en dit heeft invloed op de draagkracht voor kinderalimentatie. Hoe zit dat met kinderbijslag? 

Kinderbijslag scheiding

Kinderbijslag wordt ieder kwartaal door de SVB gestort aan ouders en is bedoeld ter ondersteunding voor de kosten van het kind. Het bedrag wisselt per leeftijd, zo geldt het bedrag in 2022 voor kinderen tot 5 jaar €230,69 per kwartaal, van 6 tot 11 jaar €280,13 per kwartaal en vanaf 12 jaar €329,56 per kwartaal. De kinderbijslag duurt tot 18 jaar, er zijn uitzonderingen dat dit bedrag hoger is, bijvoorbeeld bij een kind die wegens een opleiding of ziekte ergens anders woont. Het bedrag is niet inkomensafhankelijk, iedere ouder krijgt dus hetzelfde bedrag.

Kinderbijslag na scheiding voor wie?

Kinderbijslag is bedoeld voor de ouder bij wie het kind woont. Als ouders uit elkaar gaan, kunnen ze de wijziging bij de SVB doorgeven, zodat deze  na de scheiding aan de ouder geld overmaakt bij wie het kind woont. Een uitzonderingssituatie ontstaat er als er sprake is van co-ouderschap, dan hebben beide ouders recht op de kinderbijslag.

Kinderbijslag co-ouderschap

Bij kinderbijslag en co-ouderschap, kunnen ouders met elkaar afspraken maken hoe dit te verrekenen. Ook kan via de SVB verzocht worden om aan allebei de ouders de helft over te maken. Bij co-ouderschap is er soms sprake van een gezamenlijke kinderrekening, in dit geval maken ouders regelmatig de kinderbijslag over naar deze gezamenlijke kinderrekening om zodoende allebei toegang te hebben tot dit bedrag.

Kinderbijslag alimentatie

Met kinderbijslag wordt rekening gehouden in een officiële alimentatieberekening, alleen geldt niet dat de ontvanger hiervan dus minder kinderkosten hoeft te betalen. Dit in tegenstelling tot toeslagen, die wél direct invloed hebben op de ‘draagkracht’ van een ouder. Een formele alimentatieberekening, volgens de TREMA-normen,  geeft ouders vaak houvast omdat deze richtlijnen gebruikt worden door de rechtelijke macht als ‘redelijk’.  Zo’n berekening kan een geregistreerde mediator of advocaat opstellen. Met regelmaat gebeurt het dat ouders afwijken van een alimentatieberekening, omdat zij toch een andere afspraak meer kansrijk of eerlijk vinden. Goede afspraken over de kinderbijslag én alimentatie,  bieden ouders en daarmee kinderen rust in de toekomst.

Lees meer

Scheiden met huisdieren

Scheiden met huisdieren

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.

Kosten scheiding

Alimentatie 18+

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

indexatie alimentatie staatscourant

De indexatie voor kinder- en partneralimentatie 2022

De indexatie alimentatie 2021 is bekend. Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd is vastgesteld op 3%. Wat betekent dat precies?