In een ouderschapsplan worden veel zaken afgesproken rondom de scheiding, ook financieel. Toeslagen kunnen aanzienlijk veranderen ná een scheiding en dit heeft invloed op de draagkracht voor kinderalimentatie. Hoe zit dat met kinderbijslag? 

Kinderbijslag scheiding

Kinderbijslag wordt ieder kwartaal door de SVB gestort aan ouders en is bedoeld ter ondersteunding voor de kosten van het kind. Het bedrag is verschillend per leeftijd. Het bedrag is niet inkomensafhankelijk, iedere ouder krijgt dus hetzelfde bedrag. Er zijn uitzonderingen dat het standaardbedrag hoger is, bijvoorbeeld bij een kind dat wegens een opleiding of ziekte ergens anders woont.  De kinderbijslag duurt tot 18 jaar.

Kinderbijslag na scheiding voor wie?

Kinderbijslag is bedoeld voor de ouder bij wie een kind staat ingeschreven. Als ouders uit elkaar gaan, kunnen ze een eventuele adreswijziging bij de SVB doorgeven, zodat deze na de scheiding aan de ouder geld overmaakt bij wie het kind woont. Een uitzonderingssituatie ontstaat er als er sprake is van co-ouderschap, dan hebben beide ouders recht op de kinderbijslag.

Kinderbijslag co-ouderschap

Bij kinderbijslag en co-ouderschap, kunnen ouders met elkaar afspraken maken hoe dit te verrekenen. Ook kan via de SVB verzocht worden om aan allebei de ouders de helft over te maken. Bij co-ouderschap is er soms sprake van een gezamenlijke kinderrekening, in dit geval maken ouders regelmatig de kinderbijslag over naar deze gezamenlijke kinderrekening om zodoende allebei toegang te hebben tot dit bedrag.

Kinderbijslag alimentatie

Met kinderbijslag wordt rekening gehouden in een officiële alimentatieberekening, alleen geldt niet dat de ontvanger hiervan dus minder kinderkosten hoeft te betalen. Dit in tegenstelling tot toeslagen, die wél direct invloed hebben op de ‘draagkracht’ van een ouder. Een formele alimentatieberekening, volgens de TREMA-normen,  geeft ouders vaak houvast omdat deze richtlijnen gebruikt worden door de rechtelijke macht.  Zo’n berekening kan een geregistreerde mediator of advocaat opstellen. Met regelmaat gebeurt het dat ouders afwijken van een alimentatieberekening, omdat zij toch een andere afspraak meer kansrijk of eerlijk vinden. Goede afspraken over de kinderbijslag én alimentatie bieden ouders, en daarmee kinderen, rust in de toekomst.

Lees meer

Indexatie alimentatie 2024

Per januari 2024 worden onderhoudsbijdragen verhoogd met 6,2%. De indexatie alimentatie is in jaren niet zo hoog geweest.

Indexatie alimentatie 2023

De indexatie alimentatie 2023 is vastgesteld op 3,4%. Wat betekent dat precies?

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Stellen die niet willen trouwen maar wel zaken formeel willen vastleggen, kunnen kiezen voor (geregistreerd) partnerschap of een samenlevingscontract. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen?