De indexatie alimentatie 2021 is bekend. Het gaat om het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2021 wordt verhoogd. Ouders of ex-partners die bij de scheiding kinderalimentatie en/of partneralimentatie hebben afgesproken passen een verhoging toe van 3%.

Indexatie alimentatie 2021

Ieder jaar wordt in oktober in de Staatscourant de nieuwe Beschikking wijzigingspercentage levensonderhoud gepubliceerd. Het percentage geeft aan hoe de alimentatie met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar verhoogd dient te worden. Dit geldt voor zowel de partneralimentatie als de kinderalimentatie.

Hoe werkt indexatie alimentatie 2021?

De bedragen die bij de scheiding zijn afgesproken aan kinder- en/of partneralimentatie worden, om de koopkracht te behouden, ieder jaar verhoogd. De overheid stelt het percentage vast, het is dus niet jaarlijks hetzelfde percentage.

De bedragen aan alimentatie verhogen de partijen zelf met het percentage dat is gepubliceerd. En dat herhalen zij, zolang de alimentatie wordt voldaan, ieder jaar weer, tegen het dan geldende percentage.
Dat betekent dat jullie zelf het nieuwe bedrag aan kinder- en/of partneralimentatie uitrekenen, onderling naar elkaar bevestigen, en vanaf 1 januari 2021 de nieuwe bedragen zullen voldoen.

Vragen over indexatie alimentatie?

Jullie kunnen in principe dus zelf de wijziging toepassen, en het bedrag dat in 2020 werd voldaan aan alimentatie met 3% verhogen. Hebben jullie hier vragen over? Dan zijn jullie natuurlijk welkom, stel ze gerust. Neem vrijblijvend contact op met Wender Mediaton .

Lees meer

De indexatie voor kinder- en partneralimentatie 2022

De indexatie alimentatie 2022 is bekend. Het percentage waarmee de alimentatie met ingang van 1 januari 2022 wordt verhoogd is vastgesteld op 1,9%. Wat betekent dat precies?

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds een aantal jaar geldt dat huwelijken en partnerschappen automatisch 'in beperkte gemeenschap van goederen' zijn, Wat betekent dat eigenlijk?

Scheiden met mediation

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.