Hoe ziet een scheiding eruit als jullie niet met elkaar getrouwd zijn? Voor stellen die samenwonen en uit elkaar gaan is het belangrijk om op een goede manier alles wat gezamenlijk is goed af te wikkelen. Voor de juridische en financiële zaken is er dan een vaststellingsovereenkomst, voor eventuele kinderen een ouderschapsplan. Waar moeten jullie aan denken?

Samenwonen en uit elkaar gaan

Als duidelijk is dat jullie het samenwonen gaan beëindigen en uit elkaar gaan, dan zijn een aantal zaken relevant:

  • hebben jullie gezamenlijk kinderen die jonger zijn dan 18 jaar?
  • hebben jullie een samenlevingscontract?
  • wat zijn jullie gemeenschappelijke bezittingen en/of schulden?

Einde samenwonen: kinderen jonger dan 18 jaar

Om als jullie straks uit elkaar zijn samen goed voor de kinderen te blijven zorgen is het verplicht dat jullie alle afspraken hierover vastleggen in een ouderschapsplan. Hierin staat bijvoorbeeld jullie regeling wie wanneer voor de kinderen zorgt, wie welk deel van de kosten van de kinderen betaalt (kinderalimentatie) en hoe jullie elkaar informeren en met elkaar overleggen over de kinderen. Het is voor jullie kinderen ontzettend belangrijk dat jullie dit goed regelen en tot duidelijke afspraken komen.

Samenwonen en uit elkaar gaan

Einde samenwonen: samenlevingscontract

Niet iedereen die samenwoont heeft een samenlevingscontract laten opstellen. Als dat wel het geval is, dan geeft het samenlevingscontract (deels) richting aan wat en hoe er geregeld moet worden. Bijvoorbeeld ten aanzien van de gezamenlijke woning, partnerpensioen of wie wat heeft ingebracht bij aanvang van het samenwonen. Als er geen samenlevingscontract is zijn er geen vaststaande rechten of verplichtingen, maar zijn jullie vrij om samen de afwikkeling van de gezamenlijke bezittingen en verplichtingen in te vullen. Een (gekwalificeerde) mediator kan ondersteunen met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst én ouderschapsplan.

Einde samenwonen: gezamenlijke bezittingen en schulden

Voor het uit elkaar gaan zijn afspraken nodig over alle gezamenlijke bezittingen (spullen die jullie samen hebben gekocht) en verplichtingen (schulden die jullie samen zijn aangegaan). Dat zijn vaak een inboedel en de gezamenlijke bankrekeningen, maar kan bijvoorbeeld ook de woning, hypotheek, auto(‘s), verzekeringspolissen, leningen, etc. omvatten. In een vaststellingsovereenkomst kan duidelijk worden opgenomen wat naar wie gaat en hoe zaken eventueel verrekend dienen te worden.

Kijk hier voor meer informatie over de huurwoning of over de koopwoning.

Samenwonen en uit elkaar gaan: regel het goed!

Het in onderling overleg komen tot afspraken, die duidelijk op papier zijn vastgelegd, geeft een goede houvast voor een correcte afwikkeling van de samenleving en een succesvol, respectvol gezamenlijk ouderschap voor de toekomst.

Wender Mediation helpt jullie aan een doordacht en toekomstbestendig ouderschapsplan waarin alle afspraken voor en over de kinderen staan. Ook alle afspraken over de afwikkeling van de gezamenlijke bezittingen en schulden leggen we voor jullie vast in een overeenkomst. Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak!

Lees meer

Beperkte gemeenschap van goederen

Sinds een aantal jaar geldt dat huwelijken en partnerschappen automatisch 'in beperkte gemeenschap van goederen' zijn, Wat betekent dat eigenlijk?

Scheiden met mediation

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.

Eenzijdige scheiding

Een eenzijdige scheiding, kan dat via mediation? Wat is het en hoe is het proces anders?