Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Scheiden in Avenhorn luidt een periode in jullie levens in waarin jullie voor veel keuzes komen te staan. En daarbij de emoties die spelen niet de overhand proberen te laten krijgen. De keuzes waar jullie voor komen te staan betreffen niet alleen de diverse beslissingen over hoe zaken worden verdeeld en afgesproken, maar betreffen ook de wijze waarop jullie de scheiding willen gaan regelen. Eén van de mogelijkheden is scheiden op basis van mediation. 

Scheiden in Avenhorn

Soms, wanneer de verstandhouding tussen jullie dusdanig slecht is, is de optie om je tot een advocaat te richten om de scheiding te regelen de meest reële. In heel veel gevallen kan in plaats van een advocaat ook de mediator jullie helpen om de scheiding van A tot Z te regelen. Wat van belang is om een scheiding op basis van mediation af te wikkelen, is de wil van jullie allebei om het geregeld te krijgen. Dat geldt als jullie over heel veel zaken al weten hoe jullie er mee om willen gaan, maar ook in de situatie waarin jullie het over een aantal, of over alle, punten oneens zijn. Je hoeft niet persé of persé niet on speaking terms te zijn.

Mediation houdt in dat jullie door de mediator objectief over de verschillende onderdelen van de scheiding worden geïnformeerd, en dat jullie samen tot een besluit komen wat jullie daarover afspreken. De mediator begeleid jullie overleg waar nodig en legt de afspraken helder en correct voor jullie vast. Zo ronden jullie, in een relatief kort tempo, de scheiding af. Ook kostentechnisch is mediation voor veel mensen interessant.

Objectief en neutraal

Wat veel mensen prettig vinden is dat de mediator een volstrekt neutrale gesprekspartner is. Zonder een mening op te leggen en zonder voor of tegen één van jullie positie in te nemen helpt de mediator jullie om over alle onderwerpen  in gesprek te gaan, en de mogelijkheden in kaart te krijgen. Dat betekent dat jullie goed geïnformeerd zijn en daarna tot jullie eigen gezamenlijke besluit komen. Zo houden jullie zelf dus de touwtjes in handen, maar is wel geborgd dat er concrete stappen worden gezet en er geen onderdelen worden vergeten.

Samen goed afronden

Wender Mediation is westfriese onderneming met veel ervaring op het gebied van het medation bij echtscheiding. We starten altijd met een gratis kennismakingsgesprek. Zodat jullie geheel vrijblijvend jullie vragen kunnen stellen.

Gaan jullie scheiden? En hebben jullie vragen? Stel ze gerust, we helpen jullie graag verder!

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Kennismakingsgesprek

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn