Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

De kosten van een scheiding hangen nauw samen met jullie persoonlijke situatie en omstandigheden. Een subsidie voor scheiden kan een groot verschil maken voor de totale hoogte van de scheidingskosten. 

Subsidie voor scheiden

De Raad voor Rechtsbijstand is een orgaan dat voor mensen die aan een aantal voorwaarden voldoen, een subsidie beschikbaar stelt. Deze subsidie heet een “toevoeging”. Door deze toevoeging neemt de Raad de kosten voor de mediation van (één van) jullie over, waardoor alleen een eigen bijdrage en een verlaagd griffierecht resteert.

Kort samengevat stelt de Raad voor Rechtsbijstand voorwaarden aan inkomen en vermogen en aan de hoogte van de gelden die beschikbaar komen door de echtscheiding.
Voor het vaststellen van het inkomen en het vermogen gebruikt de Raad de gegevens zoals die bekend zijn bij de Belastingdienst.
Voor het vaststellen van de gelden die door de scheiding beschikbaar komen, ontvangt de Raad een afschrift van jullie convenant.

Subsidie voor scheiden

Wat levert een subsidie voor scheiden op?

Een definitieve toevoeging maakt dat de verkrijger ervan niet meer de reguliere kosten aan mediation hoeft te betalen, maar slechts een eigen bijdrage. De kosten van de scheiding vallen daarom fors lager uit. Indien een rechtbankprocedure nodig is, zoals bij echtscheiding, wordt ook deze goedkoper.  Door de toevoeging is namelijk een verlaagd griffierecht van toepassing in plaats van het volle tarief. Concreet betekent het dat iemand die een toevoeging heeft, zo’n € 100,- tot € 150,- (voor de gehele scheiding) zelf betaalt, en dat de rest van de kosten via de Raad verloopt.

Wender Mediation Raad voor Rechtsbijstand

Subsidie voor scheiden bij Wender Mediation

Niet iedere mediator kan en mag ook een toevoeging aanvragen voor cliënten. De Raad voor Rechtsbijstand hanteert duidelijke criteria en stelt strikte eisen aan de mediator voordat deze zich in mag schrijven. Maar ook niet iedere mediator wil op toevoeging werken. Dat komt omdat een mediator zich dan eigenlijk op pro-Deobasis inzet voor deze klanten.

Door voor onze klanten die er recht op hebben op toevoeging te werken, draagt Wender bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om goede en ook betaalbare rechtsbijstand voor iedereen beschikbaar te stellen.

Wij zullen dus altijd toetsen of een toevoeging voor (één van) jullie van toepassing zou kunnen zijn. Wij regelen dan voor jullie de aanvraag en ook de afhandeling ervan.

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?

Hoe verloopt een kennismakingsgesprek?

Weten wat jullie kunnen verwachten?

Voordelen van mediation

  • Is mediation iets voor jullie?
  • Bekijk de voordelen

Wat klanten zeggen:

Het traject is goed begeleid en op een prettige manier.