Alle schepen achter
je verbranden?

of toch in
gesprek?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Wender Mediation gelooft dat een scheiding niet dramatisch hoeft te verlopen. Het kan echt anders. Niemand is erbij gebaat als alles kapot gaat. Wij maken ons daarom sterk tegen vechtscheidingen en alle ellendige gevolgen hiervan.

Tegen vechtscheidingen

We zetten ons in tegen vechtscheidingen omdat ze een enorme impact hebben, zowel op de betrokken partners zelf als op hun kinderen.  Partijen houden elkaar in een negatieve greep en beschadigen elkaar, soms blijvend. We zetten ons in tegen vechtscheidingen, omdat er dan alleen maar verliezers zijn. Aan het einde van het traject is er veel tijd verstreken, zijn de kosten hoog opgelopen en is geen van de partijen tevreden over de afronding. En we zetten ons in tegen vechtscheidingen omdat ze het leven na de scheiding enorm kleuren. Partijen hebben veelal nog jaren nodig om de emoties de verwerken en het gebeurde achter zich te laten. Dat staat nieuw geluk in de weg. Vaak is normale communicatie niet meer mogelijk. Zeker ook voor de kinderen is dit een ramp.

Meer weten? Duidelijkheid in één gesprek!

Lees meer over vechtscheidingen

Aantal vechtscheidingen

De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemende aantal vechtscheidingen en richt zich op maatregelen tegen vechtscheidingen.  Jaarlijks maken zo’n 70.000 kinderen mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Hiervan lukt het de ouders in 20% van de gevallen niet om tot goede afspraken te komen. Ook de maatschappij als geheel ondervindt de gevolgen van zo veel vechtscheidingen: toekomstige relaties zijn kwetsbaarder, kosten van zorg en rechtspraak lopen op, mensen zijn ongelukkig.

Preventie vechtscheidingen

Preventie is van belang. Hoewel het misschien het laatste is waar een verliefd stel aan denkt, zou het helpend zijn als bij het aangaan van een relatie, in een samenlevingscontract of voorwaarden, ook uitgangspunten zijn opgenomen in het geval de relatie eindigt.
Verder is het goed om als een relatie in zwaar weer belandt, tijdig over deze problemen te praten. Soms kan de relatie daardoor worden gered. Of als dat niet meer kan, blijft daardoor een escalatie voorkomen.

Als een relatie eindigt, is dat veelal op initiatief van een van beiden. Het moment waarop je dit de ander vertelt en de manier waarop je dat doet maakt heel veel uit. Ook is het belangrijk om elkaar even de tijd te geven om te bekomen van de eerste emoties.

Als je uit elkaar gaat is het van groot belang dat jullie enerzijds tijdig actie ondernemen en anderzijds goede, zorgvuldige afspraken maken. Afspraken waarbij zowel naar de afwikkeling van  verleden/heden wordt gekeken als naar de nieuwe toekomst. Wender Mediation helpt hierbij op alle fronten.

Vechtscheiding Wender Mediation

Wat te doen tegen vechtscheidingen?

Als het verdriet of de woede te groot blijft en het emotioneel te zwaar wordt om alleen aan te kunnen, is het heel verstandig via de huisarts hulp in te schakelen, zodat een professional kan helpen deze emoties te reguleren.
Daarnaast is het van groot belang niet te lang te wachten om ook voor de scheiding professionele begeleiding in te schakelen. Zeker als blijkt dat er veel conflicten zijn en jullie zelf niet tot afspraken kunnen komen. Voorkom dat het zo uit de hand loopt dat er geen andere oplossing meer is dan vechten. Schakel ons in en laat Wender Mediation helpen om jullie communicatie weer te reguleren en de boel vlot te trekken.

Kennismakingsgesprek

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Wat klanten zeggen:

Goede ervaring ondanks de negatieve belading.