Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Scheiden of uit elkaar gaan betekent een grote verandering in jullie leven en dat van alle betrokkenen. De begrippen scheiden of uit elkaar gaan worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Hoewel ze dezelfde gebeurtenis in de relatie tussen twee mensen bedoelen hoort uit elkaar gaan bij stellen die samenwonen en scheiden bij getrouwde stellen of stellen met een geregistreerd partnerschap.

Scheiden of uit elkaar gaan

Bij scheiden of uit elkaar gaan komt veel kijken. We kunnen jullie precies vertellen wat te doen bij scheiding en de volgorde en het tempo van het traject zo maken dat het overzichtelijk blijft en vlot wordt afgehandeld. Natuurlijk hebben jullie de keuze om volledig te worden begeleid of juist om veel zaken in de mediation zelf te regelen. Het precieze wat te doen bij scheiding vullen we in aan de hand van jullie situatie en jullie voorkeuren.

Bij het scheiden of uit elkaar gaan zullen jullie tot afspraken komen over de kinderen en over de gezamenlijke bezittingen/schulden. Bij een echtscheiding en soms ook bij uit elkaar gaan, zijn ook afspraken over pensioenaanspraken en alimentatie nodig. Als alle afspraken op papier staan en door jullie zijn ondertekend is het daarmee in het geval van een echtscheiding nog niet klaar. Want de stap van de echtscheiding aanvragen volgt. Na akkoord van de rechtbank en inschrijving bij de gemeente is jullie scheiding ook formeel geregeld.
Onze dienstverlening voorziet in iedere stap. Vanaf het moment dat we met elkaar kennis maken, tot het moment helemaal aan het einde van het traject, dat de afspraken zijn ondertekend en de scheiding officieel is ingeschreven.

Scheiden en nu?

Als het voor jullie allebei duidelijk is dat de relatie voorbij is zullen jullie vervolgstappen gaan zetten. Jullie gaan scheiden en nu? Veel stellen willen, ondanks de woede of het verdriet over het scheiden of uit elkaar gaan, het elkaar niet nog moeilijker maken met (nog meer) ruzie of lange procedures. Precies wat we jullie gunnen! Wender Mediation helpt jullie de scheiding goed en vlot af te wikkelen. We zijn een neutrale en objectieve begeleider. We kiezen dus geen partij voor een van jullie, maar zijn erop gericht jullie samen tot afspraken over de scheiding te laten komen waar jullie je allebei in kunnen vinden.

Op het moment dat mediation jullie allebei een goed idee lijkt, maken jullie een afspraak voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dat gesprek leggen we jullie in een uurtje uit wat jullie te doen staat en hoe wij jullie daarbij kunnen begeleiden. Je bemerkt dan dat op een overzichtelijke wijze, en met voldoende tijd en aandacht voor ieder onderdeel, op een soepele manier de afspraken tot stand komen. Zo ronden jullie samen in een relatief kort tijdsbestek de scheiding zonder onnodig veel gedoe af.

Scheiding aanvragen

Echtscheiding

Een scheiding aanvragen gebeurt officieel gezien bij de rechtbank. Een scheiding aanvragen is voor stellen die samenwonen en uit elkaar gaan niet nodig. Het betekent dat er een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend. Dat verzoek kan zijn opgesteld vanuit één partij, het is dan een eenzijdig verzoek. Het kan ook zijn, zoals bij mediation, dat beide partijen het eens zijn en samen een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding indienen.

Echtscheiding aanvragen

Het bespreken van alle onderdelen van de echtscheiding en het schriftelijk vastleggen van de afspraken die jullie hierover hebben gemaakt is onderdeel van mediation. De scheiding aanvragen zit ook in dat mediationtraject. Wij laten de indiening van het verzoekschrift door een advocaat verzorgen. De rechter wordt hiermee verzocht om, op basis van de afspraken die in jullie scheidingspapieren staan, de scheiding uit te spreken. De rechter bekrachtigt op deze wijze jullie afspraken over de kinderen, over de verdeling van bezittingen en schulden, over pensioenrechten en over alimentatie in een beschikking.

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?

Kennismakingsgesprek

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn