Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Als jullie uit elkaar gaan, spelen er veel zaken die de aandacht verdienen en waarover besluiten gemaakt moeten worden. Door hier een vorm van professionele begeleiding bij te vragen weten jullie zeker dat alle zaken goed afgerond worden en er niets wordt vergeten.
Welke vorm van begeleiding jullie kiezen, maakt veel uit voor het proces, de duur en de uitkomst. Niet iedereen weet dat je kunt scheiden zonder advocaat! Toch kan dat wel degelijk: scheiden zonder advocaat, als je kiest voor mediaton.

Scheiden zonder advocaat

Geen advocaat bij scheiden

Het is een eigen keuze om een mediator of juist een advocaat scheiding in te schakelen. Een advocaat scheiding kan met name een oplossing zijn in situaties waarin (de emoties van) mensen zo beschadigd zijn dat zij geen oog meer hebben voor het gezamenlijk belang en streven naar het opeisen van eigen recht. In die gevallen lijkt de keuze voor een echtscheidingsadvocaat de meest voor de hand liggende.

Echtscheidingsadvocaat

Een echtscheidingsadvocaat zal vanuit de cliënt handelen en als doel nemen om diens rechten en belangen optimaal te behartigen. De rechten van de tegenpartij worden daarmee zover mogelijk ingeperkt. De communicatie met de andere partij verloopt dan vaak ook via de advocaat scheiding. Partijen hebben zodoende nauwelijks tot geen contact over de scheiding met elkaar. Een nadelig gevolg hiervan is dat tussen partijen de onderlinge betrekkingen verslechteren en verharden.

Daarnaast geven partijen de beslissing over hun eigen verleden en toekomst uit handen. Want het is de rechter die op basis van de input van de echtscheidingsadvocaten uiteindelijk oordeelt over hoe de bezittingen worden verdeeld, hoe voor de kinderen wordt gezorgd, en welke alimentatie moet worden betaald. En vaak is geen van beide partijen tevreden over de uitspraak van de rechter en volgen meerdere processen. Dat maakt dat een scheiding lang kan duren en partijen vaak moeizaam los kunnen komen van het gebeurde. Het is voor hen vaak uiterst lastig om weer contact te hebben. Terwijl dat, bijvoorbeeld over de kinderen, wel nodig is.

Scheiden en Mediator echtscheiding

Een mediator echtscheiding heeft veel voordelen. Wij raden dan ook aan om mediation serieus te overwegen. En te scheiden zonder advocaat. Ook als jullie ruzie hebben, of als emoties hoog oplopen, kan mediation heel goed werken. Maar zeker ook als jullie geen ruzie hebben is mediation een zinvolle manier om de scheiding te regelen. De advocaat scheiding is echt niet altijd nodig. Als jullie ouders zijn van (minderjarige) kinderen is het ook in hun belang dat de situatie voor hen goed geregeld en duidelijk wordt in een tempo dat ook bij hen aansluit.

Mediation is samengevat: gericht op twee winnaars, sneller, een uitkomst door mensen zelf gekozen, goedkoper, persoonlijker en kwalitatief op meerdere gebieden voldoende doordacht. Lees verder over de zes voordelen van mediation.

Mediator bij scheiding

Een grote meerwaarde van de mediator scheiding is de wijze waarop jullie tijdens de scheiding communiceren. Wender Mediation is al mediator scheiding thuis op alle facetten van het de scheiding en kan in begrijpelijke taal uitleggen hoe het zit. De drempel is laag, waardoor jullie je vrij kunnen voelen je mening te geven en met elkaar kunnen overleggen. Er zijn naast de verplichtingen bij scheiden vooral zoveel vrijheden waar jullie samen voordeel van kunnen ondervinden.

Het succes van mediation hangt natuurlijk niet alleen maar samen met de professionaliteit van de mediator scheiding. Wij kunnen jullie helpen, als jullie daar voor open staan. Is mediation iets voor jullie? Samen bereiken we een succesvolle mediation.

Voordelen van mediation

 • Is mediation iets voor jullie?
 • Bekijk de 6 voordelen

Tarieven zijn afhankelijk van:

 • Jullie situatie
 • Keuze uurtarief of vast tarief
 • Recht op subsidie?

Kennismakingsgesprek

 • Vrijblijvend en kosteloos
 • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
 • Verheldering en ondersteuning
  van A tot Z
 • In de buurt en op korte termijn

Benodigde informatie

Welke gegevens zijn nodig voor een scheiding?