Goed uit
elkaar?

is soms de
bakens verzetten.

Blijven
vechten?

of een punt op de
horizon zetten?

Duidelijke
afspraken

als het roer
omgaat.

Schoon schip
maken?

dat doen we
samen.

Voor de
wind

in twee
richtingen.

Een nieuwe
koers?

wel met helder
stappenplan.

Alle schepen achter je verbranden?

of toch in
gesprek?

Het besluit om te scheiden of niet valt niemand licht. Het liefste voorkomen we de situatie dat een dergelijke vraag zich opdringt. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis in de levens van alle betrokkenen. Op allerlei vlak.

Scheiden of niet?

Scheiden of niet? Hoe komen jullie tot dat besluit? Gun het elkaar om voldoende tijd te nemen om het tij te proberen te keren. Praat eerlijk en tijdig met elkaar over twijfels en kijk naar wat nodig is om samen weer gelukkig te kunnen zijn. Geef, als jullie kansen zien, deze kansen voldoende ruimte. Scheiden of niet, wat het besluit ook zal zijn, zorg ervoor dat jullie jezelf of elkaar niet hoeven te verwijten dat de relatie geen eerlijke kans heeft gehad. Te weten dat jullie er alles aan hebben gedaan maakt een eerste begin met het uiteindelijk kunnen accepteren dat de relatie over is.

Wanneer scheiden?

Wanneer scheiden? Dat is wat jullie eigenlijk geen van tweeën gewild hebben. Het was de bedoeling om bij elkaar te blijven. Op het moment dat het besluit uit elkaar te gaan vooral vanuit één kant komt is het belangrijk dat niet te lang wordt gewacht met vertellen. Eerlijk vertellen aan de ander wat er speelt en hoe dat zo gekomen is. De ander desgewenst vragen laten stellen en deze vragen respectvol beantwoorden. De ander tijd geven om te bekomen van de boodschap, en niet op te jagen. Nog even afwachten met het formeel in gang zetten van de scheiding, en de ander de gelegenheid geven daar ook klaar voor te zijn.

Als ontvanger van de boodschap is het zaak te bekomen van de schrik en de eerste emoties. Stel de vragen die je hebt en neem de tijd om de reacties erop te verwerken en te overdenken. Als duidelijk is dat de partner definitief de relatie wil verbreken kun je dat op geen enkele manier tegenhouden. Je kunt immers niet iemand verplichten bij je te blijven of van je te houden. Realiseer je dat je wat dat betreft geen keuze hebt, als de ander wil scheiden dan zal dat gaan gebeuren. Je hebt wel keuze in de manier waarop dat zal gebeuren. Wanneer scheiden? Als jullie beiden gelegenheid hebt gehad de eerste emoties te laten dalen en jullie je beiden wat hebben kunnen verdiepen in de mogelijkheden van scheiden.

Scheiden wat nu?

Scheiden, wat nu? Er zijn verschillende opties. Zoek, als dat nodig is, professionele begeleiding om je emoties weer de baas te worden en het verlies van jullie relatie te verwerken. En zoek samen, indien gewenst, professionele begeleiding die erop gericht is de scheiding goed te regelen met aandacht én voor jullie én voor de inhoud. Bij wie?

Als de situatie zo geëscaleerd is, dat jullie niet meer met elkaar in gesprek willen of kunnen en niet de intentie hebben dit te veranderen, dan is het een logische vervolgstap om allebei een advocaat te benaderen. In veel situaties is dat niet aan de orde. Hoewel onze klanten over de scheiding regelmatig verschillende inzichten, tegenstrijdige ideeën, verdriet en/of boosheid ervaren, is er vaak toch wel de intentie dit niet nog meer escaleert. Mediation is dan een waardevol alternatief.

Wender Mediation is een neutrale en objectieve begeleider van de scheiding die ervoor zorgt dat er uiteindelijk besluiten worden genomen waar jullie allebei achter staan. We helpen jullie de grote vraag “scheiden wat nu?” in overzichtelijke stappen te beantwoorden en de scheiding met jullie zo vorm te geven dat jullie beiden zo goed mogelijk verder kunnen.

Kennismakingsgesprek

  • Vrijblijvend en kosteloos
  • Duidelijkheid over wat mag, kan en moet
  • Verheldering en ondersteuning
    van A tot Z
  • In de buurt en op korte termijn

Tarieven zijn afhankelijk van:

  • Jullie situatie
  • Keuze uurtarief of vast tarief
  • Recht op subsidie?