• Het formulier kan pas verstuurd worden als deze correct is ingevuld.