Ongeveer 10 tot 15 procent van de echtscheidingen, zijn zogeheten ‘vechtscheidingen’. Kenmerkend voor vechtscheidingen zijn ex-partners die flink de strijd met elkaar aangaan, waardoor zij veelal geen direct contact meer met elkaar wensen. Ex-partners ervaren van een vechtscheiding vaak nog jarenlang (flinke) stress en komen onvoldoende los van de scheiding. Zij zijn niet/onvoldoende in staat een nieuwe richting in te slaan. Indien de ex-partners gedurende een vechtscheiding ouders zijn van kinderen, krijgen ook de kinderen volop met deze negativiteit te maken. Dit is schadelijk voor hen, ook op langere termijn.

Aantal vechtscheidingen

Jaarlijks maken ongeveer 6.000 minderjarige kinderen een complexe scheiding mee. De Rechtspraak maakt zich zorgen over het toenemend aantal vechtscheidingen en richt zich op het toepassen van maatregelen om dit te verbeteren. 70.000 kinderen moeten jaarlijks omgaan met de gevolgen dat hun ouders uit elkaar gaan, hiervan lukt het de ouders in 20% van de gevallen echter niet om tot afspraken te komen. De afspraken rondom de kinderen bij een echtscheiding, of relatie-beëindiging gaan over praktische zaken rondom zorgverdeling, financiële afwikkeling van zaken en eventuele alimentatie.

Gevolgen vechtscheiding kinderen

Ex-partners ervaren door hun strijd stress, onrust en ook wantrouwen. Voor hen is dit een veelal pijnlijk proces met spanningen en dit heeft daardoor ook zijn uitwerking op de kinderen. Een vechtscheiding beschadigt kinderen in hun ontwikkeling op korte en lange termijn.
Slepende spanningen, gebrek aan (onderling) vertrouwen en bovendien ouders die elkaar onderuit willen halen. Kinderen willen duidelijkheid en loyaal kunnen zijn naar beide ouders. Door hun onderlinge strijd kunnen ouders erop uit zijn de kinderen fysiek en/of emotioneel van de andere ouder af te nemen. Kinderen kunnen gebruikt worden als wapen tijdens hun onderlinge strijd.  De situatie waarbij kinderen na scheiding een gezonde hechtingsband verbreken met een ouder, noemen we het oudersverstotingssydroom of ook ouderonthechting.

Het gevoel van veiligheid, hechting, vertrouwen staan voor kinderen bij een scheiding flink onder druk, met bijbehorende gedragingen en emoties. Op langer termijn kan een kind als gevolg van een vechtscheiding ernstige emotionele problemen overhouden. Uit onderzoek blijkt dat kinderen uit vechtscheidingen vaker problemen krijgen op school, emotionele problemen ervaren en meer crimineel gedrag vertonen. Ook ondervinden ze vaker problemen in hun eigen (latere) relaties.

Voorkom vechtscheiding

Voor kinderen zijn de gevolgen van een scheiding vaak heftig, echter kunnen de negatieve gevolgen door zorgvuldige keuzes en begeleiding tot een minimum beperkt worden. Goede voorbereiding rondom de boodschap, bewustwording van de beleving van kinderen en vooral het de kinderen gunnen van beide ouders te mogen blijven genieten.

Als er veel conflicten zijn en weinig overeenstemming over de afspraken, raden wij ten zeerste aan een traject via een mediator in ieder geval te proberen. Niet alleen voor opvoedingsafspraken, juist ook over financiële kwesties. Via mediation probeert een getrainde professional partijen tot overeenstemming te laten komen. Dit reguleert de communicatie tussen partijen en legt een basis voor hun onderlinge communicatie als ouders in de toekomst. Partijen zien dan geen advocaat of rechter. Ook vanuit de Rechtspraak is mediation een manier van aanpak die zij erkennen om vechtscheidingen te verminderen.

Do’s bij (v)echtscheiding

  • Maak goede afspraken met elkaar, die niet alleen voor nu gelden maar juist ook in de toekomst;
  • Maak afspraken rondom kinderen vanuit de ouderrol, en niet als ex-partner;
  • Wees bewust van de manier hoe kinderen de boodschap te horen krijgen;
  • Maak duidelijke afspraken over manier van contact- en evaluatiemogelijkheden;
  • Stimuleer positief contact tussen kinderen en de andere ouder;
  • Betrek kinderen niet onnodig in keuzes en opties;
  • Praat respectvol over elkaar in het bijzijn van de kinderen.

Mediator vechtscheiding

Niet alleen bij ‘gewoon’ uit elkaar gaan, is mediation een soort aanpak met veel voordelen. Ook is het dé manier om een eventuele vechtscheiding te voorkomen, als blijkt dat er (flink) verschillende ideeën zijn. Als men namelijk met verschillende visies naar verschillende advocaten gaat, zullen deze uitersten alleen maar worden vergroot.

Bij Wender Mediation hebben wij de expertise in huis om de gehele echtscheiding te begeleiden, juist ook op pedagogisch en financieel vlak. Al in een vechtscheiding beland? Maak een afspraak met Wender om verdere escalatie te voorkomen. Voorkom een onnodig lange strijd, en kies voor een methode die je verder brengt.

Lees meer

Pubers en scheiding

Sommige pubers vragen om een andere opvoedaanpak. Hoe om te gaan met pubers tijdens en na een scheiding?

Gecertificeerde mediator

Als er iets op te lossen valt waarin je tegengestelde belangen hebt en waar je zelf niet goed meer uitkomt, is de keuze voor mediation heel logisch. Maar niet iedereen die zich mediator noemt kan jullie daadwerkelijk helpen. Kijk verder en zoek voor een professionele begeleiding naar een gecertificeerde mediator!

Roerige tijden

Er wordt door de maatregelen en aanpassingen in verband met het corona-virus veel van iedereen gevraagd. Ook van ouders, en van gescheiden ouders. Ineens staan allerlei afspraken onder druk. En nu?