De situatie rondom corona is niemand ontgaan. De huidige maatregelen voor hygiëne en afstand hebben veel invloed op de persoonlijke levens en het bedrijfsleven. Wat betekent dit voor mediation en scheiden bij Wender Mediation? Kan mediation op kantoor of thuis nog plaatsvinden en hoe waarborgen wij de veiligheidsmaatregelen? Kan online scheiding via Wender Mediation in verband met corona?

Scheiding corona

De veranderende situatie door corona heeft veel invloed in gezinslevens, zo ook voor mensen die al gescheiden zijn. De mogelijk veranderende werksituatie en mogelijk financiële situatie kan in sommige huishouders voor extra spanning zorgen. Voor (het in kaart brengen van) de scheiding of evaluatie van eerdere afspraken, kun je beter niet te lang hoeven wachten.  Vanaf maart 2020 heeft Wender Mediation het bedrijf ‘coronaproof’ gemaakt om zodoende wél onze dienstverlening voort te kunnen zetten, zonder wachtlijsten, op een veilige en verantwoorde manier.

Mediation Corona

Ons kantoor is sinds maart zo ingericht dat wij ons aan de richtlijnen houden en op deze manier evengoed op redelijke termijn en op een verantwoorde manier scheidingen kunnen begeleiden. In plaats van zittend aan één ronde tafel, zijn er nu stoelen met eigen kleine op ruime afstand van elkaar geplaatst. De ronde tafel doet nu dienst als centrale plek voor glazen, drinkwaren en reinigingsproducten. De centrale beamer zorgt ervoor dat er geen papier meer overhandigd hoeft te worden en alles gezamenlijk verantwoord besproken en aangepast kan worden. De reinigingsmiddelen worden frequent gebruikt voor zowel de handen als deurklinken en servies. Bij symptomen van corona kan een afspraak (ook op het laatste moment) worden afgezegd door cliënten of mediator, bij verschijnselen vinden er namelijk geen fysieke afspraken plaats.

Corona veiligheid

Hoewel iedereen bewust is van de corona-maatregelen, gaan veel mensen hier verschillend mee om. Wij hebben op kantoor ook mondkapjes en handschoenen aanwezig, omdat dit voor sommigen extra veilig voelt. Voor andere mensen voelen sommige maatregelen als ‘overdreven’. De mediators van Wender Mediation zijn echter wel strict in naleving van deze afstand-, hygiëne- en voorzorgsmaatregelen. Dit betekent niet dat er gedurende de mediation veel druk ervaren moet worden van allerlei maatregelen, deze zijn juist met name voorafgaand aan de afspraak zodat voor iedereen de gesprekken zonder extra spanningen plaats kunnen blijven vinden.

Coronaproof Wender

Corona & thuis scheiden

Op ons kantoor hebben wij dus voldoende maatregelen getroffen om aan de richtlijnen rondom corona te kunnen voldoen. Wij zijn wat meer terughoudend geworden in  fysieke afspraken bij mensen aan huis, aangezien wij van tevoren niet kunnen inschatten hoe thuis de maatregelen toe te passen zijn. Thuis scheiden is (vaak) nog wel mogelijk, echter wel eerst even in (online) overleg met elkaar om zaken af te stemmen.

Corona & kindbegeleiding

Voor de kindgesprekken bij Wender Mediation gelden deze maatregelen ook, zij het dat zij aan ‘de ronde tafel’ kunnen zitten en/of spelen en de mediator op afstand zit. Door onze aanpassingen kunnen deze gesprekken dus evengoed in tijden van corona plaatsvinden op een manier die én verantwoord is én kindvriendelijk.

Online scheiden

Door de coronacrisis is de vraag naar mogelijkheden rondom online scheiden toegenomen. Wender Mediation beschikt inmiddels over toegankelijke én privacy-veilige programma’s om op afstand evengoed met elkaar af te kunnen spreken. Online scheiden via de webcam is dus ook goed geschikt voor mensen voor wie het niet prettig/veilig voelt om op kantoor te komen. Ook gebeurt het dat er door het (plots) optreden van verschijnselen gekozen wordt voor een eenmalig online bijeenkomst.

Lees meer

scheiden zonder ruzie

Verschil geregistreerd partnerschap & samenlevingscontract

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

Kosten scheiding

Kinderbijslag na scheiding

Vanaf 18 jaar verandert de alimentatie-afspraak, hoe? Ouders hebben 'onderhoudsplicht' tot in principe 21 jaar, soms nog langer.

Scheiden met huisdieren

Scheiden met huisdieren

Als jullie gaan scheiden met mediation, wat kunnen jullie dan doen ter voorbereiding op de mediation? Hier volgen enkele tips.

“Scheiden op een verantwoorde én deskundige manier, het kan bij Wender.”