Vaak ervaren we dat mensen een verkeerd beeld hebben van mediation bij scheiding. Dit geldt voor zowel mensen die mediation misschien overwegen, als voor eventuele verwijzers/adviseurs. In het geval van mediation bij scheiding denken betrokkenen, of verwijzers, nog regelmatig dat mediation pas ingezet ‘moet’ worden als partijen niet goed met elkaar in gesprek kunnen. Of dat er echt flinke conflicten moeten zijn. Of sommigen hebben het beeld dat Mediation een soort relatietherapie is, waarbij het doel zou zijn dat partijen weer dichter bij elkaar komen.

Hoe lang bestaat mediation bij scheiding al

Al sinds de verre geschiedenis spelen verschillende manieren van conflictoplossing een rol. Bij de Romeinen werd al aan het begin van onze jaartelling door de preator bemiddeld. In het oude keizerlijke China is door de eeuwen heen ook al mediation toegepast. Vanuit de Nederlandse rechtsgeschiedenis is bekend dat de rechterlijke macht al in 1589 op zoek was naar een manier om vrede te stichten, partijen op één lijn te krijgen en een win-win situatie te bevorderen.  Er is met name in de Verenigde Staten  deskundigheid in verschillende methoden van conflictoplossing ontwikkeld: een ADR-movement (Alternative Dispute Resolution) of  Anders Dan Rechtspraak.  Mediation is een vorm van ADR

Verschillende manieren van ‘conflictoplossing’

Om een conflict op te lossen, anders dan rechtspraak, zijn er verschillende manieren. Deze manieren kun je onder andere onderscheiden door óf door zelf het verschil van visie op te lossen óf dit uit te laten besteden. Bij uitbesteding kun je denken aan: minitrage, bindend advies en arbitrage. Voorbeelden van het zelf doen van de conflictbeslechting zijn: overleg, onderhandelen, facilitation, niet-bindend advies en mediation. Bij mediation bij scheiding zijn het uiteindelijk de mensen zelf die tot de gewenste oplossing komen. De mediator staat, in tegenstelling tot rechtspraak, arbitrage en bindend advies, tussen partijen en niet boven partijen. Dit maakt een groot verschil of een besluit door partijen zelf wordt genomen of door een rechter, bij mediation is het uitgangspunt dat er twee ‘winnaars’ zijn.

Rol van de mediator bij een echtscheiding

Er hoeft helemaal geen groot conflict te zijn om mediation te moeten/willen toepassen. Integendeel, als men echt elkaar het leven zuur wil maken en erop uit is de ander alles af te willen nemen valt mediation niet eens toe te passen. Mediation is namelijk vrijwillig en de partijen hebben de intentie tot een oplossing te komen. Hoe redelijk men ook kan denken, bij een ingrijpend veranderende situatie, zoals een scheiding, is het niet vreemd dat men verschillende ideeën over zaken heeft. In dit geval treedt de mediator op als ‘procesbegeleider’, dus niet als besluitnemer of relatietherapeut. De procesbegeleider begeleidt totdat er een ‘eindproduct’ (overeenkomst/afspraak) is waar beide partijen zich in kunnen vinden. Een geregistreerde familiemediator is bij echtscheidingen in staat om de verschillende onderdelen van het proces te begeleiden, dus zowel financieel, afspraken over eventuele kinderen en juridisch.

Mediation is geen relatietherapie

Relatietherapie biedt uitkomst als men de relatie als partners wil herstellen, of willen ontdekken of hier nog mogelijkheden voor zijn. In dit geval kan de (gespecialiseerde) therapeut ondersteunen bij bijvoorbeeld ‘het uit elkaar gegroeid zijn’  en/of het verbeteren in de communicatie.  Veelal zal een relatietherapeut een plan opstellen en een traject aangaan. Het gebeurt soms dat een relatietherapie overgaat in (echtscheidings)mediation, als men erachter komt dat de relatie (toch) niet te herstellen valt en men uit elkaar wens te gaan met goede afspraken gemaakt te hebben.  Als er kinderen zijn verbreek je de relatie als partners, maar niet als ouders. Hierom is het belangrijk deze andere rol voor nu en in te toekomst vorm te geven, wat voor ieder werkt.
Bij Wender begeleiden we jullie bij het maken van duidelijke afspraken als jullie als partners besluiten uit elkaar te gaan.

Lees meer

Pubers en scheiding

Sommige pubers vragen om een andere opvoedaanpak. Hoe om te gaan met pubers tijdens en na een scheiding?

Gecertificeerde mediator

Als er iets op te lossen valt waarin je tegengestelde belangen hebt en waar je zelf niet goed meer uitkomt, is de keuze voor mediation heel logisch. Maar niet iedereen die zich mediator noemt kan jullie daadwerkelijk helpen. Kijk verder en zoek voor een professionele begeleiding naar een gecertificeerde mediator!

Roerige tijden

Er wordt door de maatregelen en aanpassingen in verband met het corona-virus veel van iedereen gevraagd. Ook van ouders, en van gescheiden ouders. Ineens staan allerlei afspraken onder druk. En nu?